ဘုရားစေတီတွေတိုင်းရဲ့ ရှေ့ မုဒ်ဦးမှာ ခြသေ့ ရုပ်ထားခြင်း ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်

Posted on

ဘုရားေစ တီတိုင္းလို လိုရဲ႕ ေရွ႕မွာ ျခေသၤ့ ႐ုပ္ေ တြရွိတာ အားလုံး သိၾက မွာပါ။ ဘာေၾ ကာင့္ဒီလို ထား ရသလဲ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ကိုေတာ့ သိသူရွိသလိုမ သိသူမ်ား လည္း ရွိပါလိမ့္မယ္။

မသိေသးသူေ တြအ တြက္ ဗဟုသုတ အေနနဲ႕ ျပန္လ ည္တင္ျပလိုက္ ပါတယ္။ ဒီေမး ခြန္းရဲ႕ အေျဖကို ေျဖဆိုခဲ့သူက အမပူ ရနန္းတည္ ဘိုးေတာ္ ဘုရားလက္ထက္ ပရိယတၱိအရာမွာ ေနတစ္ ဆူလတစ္ပါး ထင္ရွားေ က်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ မုန္တိုင္ပင္ ဆရာေတာ္ဘု ရားႀကီး ျဖစ္ ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ႀကီး က ဘုရားေ စတီ မုခ္ဝမုခ္ဦး၌ ျခေသ့ ရၤုပ္တုမ်ား ထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး-

“ေဂါတမျမတ္ စြာဘုရား အေလာင္း ဟာ ပဒုမ ျမတ္စြာဘုရား ရွင္လက္ ထက္မွာ ေကသရာ ဇာျခေသ့မၤ င္းျဖစ္ခဲ့သည္။ တစ္ေန႕ေသာအ ခါ အေလာင္းေ တာ္ျခေသ့မၤင္း အစာရွာထြ က္စဥ္ေတာ အုပ္အလယ္ေန ရာ၌ ပဒုမျမတ္စြာဘု ရားရွင္ သည္ နိေရာဓသမာ ပတ္ ဝင္စားလ်က္ရွိသ ည္ကိုဖူးေတြ ႕လိုက္ ရသည္။

ျခေသ့မၤင္းသ ည္ လြန္စြာမွ ၾကည္ညိုအာ႐ုံ ရွိေသာ ဘုရားဂုဏ္ကို အာ႐ုံျပဳလ်က္ ႏွစ္သက္ျခင္း ၊ ပီတိေဇာအဟုတ္ ျဖင့္ ခုနစ္ရက္ပတ္ လုံး အစာရွာမ သြားေတာ့ပဲ ဘုရားရွင္၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ရိုေသဝပ္တြား ပူေဇာ္ဆ ည္းကပ္ေ နခဲ့သည္။

ပဒုမျမတ္စြာ ဘုရား ရွင္သည္ နိေရာဓသ မာပတ္မွ ထေတာ္မူသည့္အခါ ခုႏွစ္ရက္ပတ္လုံး ၾကည္ညိုသဒၶါထ က္သန္စြာျဖင့္ ဝပ္တြားဆည္း ကပ္ေနေသာ ျခေသ့မၤင္းအား ျမင္ေတြ႕ရ၍ ‘ေနာင္အခါ ငါကဲ့သို႔ပင္ ဘုရားစင္ စစ္ဧကန္ျဖစ္လတၱံ’ လို႔ ဗ်ာဒိတ္စကားႁမြ က္ၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ဘုရားအေ လာင္း ျခေသ့ မၤင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေႏွာင္းေခတ္ လူမ်ားသည္ ဘုရားေစတီပုထိုး တို႔အား ဖူးျမႇော္ ကန္ေတာ့ရန္ ေရာက္ရွိေသာ အခါ အေလာင္းေတာ္ျခေသ့မၤင္းအား အတုယူၿပီး ဘုရား ရွင္အား စူးစူးနစ္နစ္ ယုံၾကည္စြာ ၾက ည္ညိုသဒၶါထားၿပီး ဖူးျမႇော္ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္ရန္ ျခေသ့ရၤုပ္မ်ား တည္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မုန္တိုင္ပင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ရည္ၫႊန္းဖြဲ႕ဆိုပါတယ္။

မဇၥိဳမေဒသ အာေသာက မင္းႀကီးကေတာ့ သူတည္ခဲ့တဲ့ ဘုရားေစတီ အေဆာက္အ အုံေတြမွာ ျခေသ့ရၤုပ္တစ္ မ်ိဳးတင္မက ပဲ အျခား တိရစာၦန္ အာဇာနည္ ၃မ်ိဳးကိုပါ ထားပါတယ္။

မည္သည့္ အႏၲရာယ္ကိုမွ မေၾကာက္႐ြံ တတ္သည့္ အာဇာနည္ ၄ မ်ိဳးမွာ ျခေသ့ၤ ၊ ဆင္ ၊ သိေႏၶာျမင္း ႏွင့္ ႏြားလားဥသဘာ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအ႐ုပ္ေလးမ်ိဳးကို အာေသာကမင္းႀကီး၏ ေကာင္းမူေတာ္ မ်ားတြင္ ဘုရားဘက္သို ႔မလွည့္ပဲ ဝင္လာသူမ်ားဘက္ သို႔လွည့္၍ ထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။

အေပၚက အေျဖကေ တာ့ က်မ္းဂန္ကေန ထုတ္ႏႈတ္ေျဖၾကားတဲ့ ဆရာေ တ္ာႀကီးရဲ႕အေျဖျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုံျပင္လိုလို ရာဇဝင္လိုလိုနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမ်ားစု သိထားတဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခု လည္းရွိ ပါေသးတယ္။ ဒါကေတာ့ သီဟဗာဟု အေၾကာင္းပါ။

မသိေသးသူမ်ား အတြက္ သီဟဗာဟု အေၾကာင္းကို ဗဟုသုတ အျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေရွးလြန္ေလ ၿပီးေသာ အခါက ”သီဟို၌” ယခု ”သီရိလကၤာ” ႏွိုင္ငံ ရာဇဝင္၌ ”မဟာဝံသ” ”သီဟဗာဟု” မင္း ဟူ၍ရွိ ခဲ့ဖူးေလသည္။ ”ဝဂၤတိုင္း”ဖြား ”ဗဂၤလာ” မင္းသမီး တစ္ေယာက္သည္ ”ျခေသၤ့”တစ္ေ ကာင္နဲ႕ရကာ ေတာတြ င္းလွိုင္ဂႈတစ္ ဂႈ၌ ေနေလသည္။

”ျခေသၤ့”ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ သားေလး တစ္ေယာက္ သမီးေ လးတစ္ေယာက္ ထြန္းကားေ လသည္။ ”ျခေသၤ့”ႀကီးသည္ အစာရွာ ထြက္ခ်ိန္၌ ဂႈေပါက္ဝ၌ ေက်ာ္တုံးႀကီးတစ္တုံး ပိက္ထားခဲ့၏။

”သီဟဗာဟု”(၁၆ )ႏွစ္သားအ ႐ႊယ္ေရာက္ေ သာ အခါတြင္ ကား ”ျခေသၤ့”ႀကီးနဲ ႕မေနလို သျဖင့္ ”အေမ”နဲ႕ႏွမကိုေ ခၚကာ ေက်ာက္တုံးႀကီး ကိုဖြင့္ၿပီး ထြက္ေျပးၾကေလ၏။ ”ျခေသၤ့”ႀကီးသ ည္ သားမယားေ ပ်ာက္ သြားသျဖင့္ ေတာေတာ င္အႏွံ႕ လိုက္လံ ရွာေဖြရင္း ”မ” စိတ္မြန္ကာ ေတာစြန္ အုံးဖ်ားေ က်း႐ႊာမ်ားကိုပင္ ဖ်က္ဆီးပ စ္ေလသည္။

ထိုအခါ ဘုရင္က ”ျခေသၤ့”ကို ႏွိင့္ႏွင္းနို င္မည့္သူအား ေမာင္းေၾ ကးႏွင္းခပ္၍ ရွာေဖြေစရာ ”သီဟဗာဟု”ကတာဝန္ယူလိုက္ေလသည္။ ”သီဟဗာဟု”သည္ ေလးနဲ႕ျမားကိုယူကာ ဖခင္ ”ျခေသၤ့”ႀကီး ကိုသတ္ရန္ ထြက္ခဲ့ေလသည္။

ေတာစပ္တစ္ခု အေရာ က္တြင္ ဖခင္”ျခေသ့ၤ”ႀကီးနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾ ကေလသည္။ ”ျခေသၤ့”ႀကီးကား မိဘ၏ ”ေမတၱာ”ဓာတ္ေၾကာင့္ သားကိုျမင္ျမင္ျခင္း ေအးခ်မ္းသြား၏။ သားကိုခ်စ္ေသာ ”ေမတၱာ”ဓာတ္ တို႔က ”ျခေသၤ့”ႀကီး တစ္ကိုယ္လုံးတြင္ ျပန႔္ႏွံ႕လွ်က္ရွိေလ၏။

ဤသည္ကား ”ဘာဝနာ” အဆင့္သို ႔ေရာက္ေသာ ”ေမတၱာ”ဓာတ္မဟု တ္ေသးေခ် ”ေဂဟႆိတေပမ”ေခၚအိမ္တြင္း မိသားစုျခင္း ထားေသာ ”ေမတၱာ”အဆင့္သာရွိေသး၏။ ထို”ေမတၱာ”၏စြ မ္းရည္သည္ပင္ႀ ကီးမားလွ၏။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္…”သီဟဗာဟု”ပစ္ လိုက္ေသာျမား တံတို႔သည္။ ”ျခေသၤ့”ႀကီးဆီသို ႔မေရာက္ပဲ ”သီဟဗာ ဟု”ေျခရင္း၌သာ သုံးႀကိမ္တို င္တိုင္ပင္ ျပန္ၾက၏။ သုံးႀကိမ္ တိုင္တိုင္ ျပစ္ၿပီးေ သာအခါတြ င္ကား ”ျခေသၤ့”ႀကီးသည္ ”ေဒါသ”ျဖစ္သြား၏။

”ေဒါသ”ျဖစ္သြား သည္နဲ႕ ”ေမတၱာ”ဓာတ္တ ည္းဟူေသာ အႏၲရယ္ ကိုကာကြယ္သည့္ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာသည္ ျပဳတ္ၾကသြားေလ၏။ ”ေဒါသ”ျဖစ္ၿပီး”ျခေသၤ့”ႀကီးကဟိန္းလိုက္ခ်ိန္မွာပင္ ”စတုတၳ”အႀကိမ္ေျမာ က္ျပစ္လို က္ေသာ ”သီဟဗာဟု”၏ျမားတံသည္ ”ျခေသၤ့”ႀကီး၏ ငယ္ထိပ္သို႔စူး ဝင္ကာ ထိုေနရာမွာပင္ေသသြားေလ၏။

ဘုရင္သည္ အားရႏွစ္သက္ေ တာ္မႈသျဖင့္ ”သီဟဗာဟု”ကို အိမ္ေရွ႕စံေ ပးေလသည္။ သီဟဗာဟု မင္းျဖစ္ေသာအခါ တြင္ ေခါင္းကိုက္သည့္ ”ေရာဂါ”မၾကာခဏျဖစ္သျဖင့္ ”ပညာ”ရွိတို႔ အားေမးျမန္းၾကည့္ ၾကေသာအ ခါ ဖခင္ကိုသတ္ ခဲ့ေသာ အကုသို လ္ကံေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထိုအျပစ္တို႔ေျပေပ်ာ က္ေစရန္ ”ျခေသၤ့”႐ုပ္ထုဆ စ္ၿပီးကန္ေ တာ့ရမည္ဟု ဆိုၾကေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ …”ေစတီ”တ စ္ဆူတည္ကာ ”ျခေသၤ့”႐ုပ္ပါထု ဆစ္ၿပီးကန္ေတာ့ၾကေ လ၏။ ထိုအျဖစ္မွအ စတည္ကာ ”ဘုရား”တည္ေ သာအခါ ”ျခေသၤ့”႐ုပ္ပါေသာ အေလ့အထျဖ စ္လာခဲ့ၾက သည္ဟုဆိုၾကေလသည္။

က်မ္းကိုး :ျမန္မာ့သမိုင္းဝင္ သမိုင္းတင္ခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား – နႏၵာမိုးၾကယ္

ဘာသာေရး ျပသနာမ်ား – ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ

”ျမန္မာ”တို႔ရဲ႕အသက္” – ေမတၱာရွင္” ေ႐ႊျပည္သာ Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *