မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ ကညနက အသစ်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးတဲ့ မြို့နယ်အလိုက် ကားနံပါတ်ပြား နံပါတ် အမှတ်အသားများ ….

Posted on

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အတွင်းရှိ မြို့နယ်အလိုက် Region Code & Number စာရင်း (အဆိုပြု)

ကချင်ပြည်နယ်

(က) ပူတာအို

(၁) ခေါင်လန်ဖူး KCN-1 (၂) ဆွမ်ပရာဘွမ် KCN-2 (၃) နောင်မွန်း KCN-3 (၄) ပူတာအို KCN-4 (၅) မချမ်းဘော KCN-5

(ခ) ဗန်းမော်

(၆) ဗန်းမော် KCN-6 (၇) မံစီ ၊ KCN-7 (၈) မိုးမောက် KCN-8 (၉) ရွှေကူ KCN-9

(ဂ) မိုးညှင်း

(၁၀) ဖားကန့် KCN-10 (၁၁) မိုးကောင်း KCN-11 (၁၂) မိုးညှင်း KCN-12

(ဃ) မြစ်ကြီးနား

(၁၃) ချီဖွေ KCN-13 (၁၄) ဆော့လော် KCN-14 (၁၅) တနိုင်း KCN-15 (၁၆) မြစ်ကြီးနား KCN-16 (၁၇) ဝိုင်းမော် – KCN-17 (၁၈) အင်ဂျန်းယန် KCN-18

ကယားပြည်နယ်

(က) ဘောလခဲ

(၁) ဖားဆောင်း KYH-1 (၂) ဘောလခဲ့ KYH-2 (၃) မယ်စဲ KYH-3

(ခ) လွိုင်ကော်

(၄) ဒီးမော့ဆို KYH-4(၅) ဖရူဆို KYH-5 (၆) ရှားတော KYH-6 (၇) လွိုင်ကော် KYH-7

ကရင်ပြည်နယ်

(က) ကော့ကရိတ်

(၁) ကော့ကရိတ် KYN-1 (၂) ကြာအင်းဆိပ်ကြီး KYN-2

(ခ) ဖာပွန်

(၃) ဖာပွန် KYN-3

(ဂ) ဘားအံ

(၄) ဘားအံ KYN-4(၅) လှိုင်းဘွဲ့ KYN-5(၆) သံတောင်ကြီး KYN-6

(ဃ) မြဝတီ

(၇) မြဝတီ KYN-7

ချင်းပြည်နယ်

(က) ဖလမ်း

(၁) တီးတိန် CHN-1(၂) တွန်းဇန် CHN-2(၃) ဖလမ်း CHN-3

(ခ) မင်းတပ်

(၄) ကန်ပက်လက် CHN-4(၅) ပလက်ဝ CHN-5(၆) မတူပီ CHN-6(၇) မင်းတပ် CHN-7

(ဂ) ဟားခါး

(၈) ထန်တလန် CHN-8 (၉) ဟားခါး CHN-9

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

(က) ကလေး

(၁) ကလေး SGG-1 (၂) ကလေးဝ SGG-2 (၃) မင်းကင်း SGG-3

(ခ) ကသာ

(၄) ကသာ SGG-4 (၅) ကောလင်း SGG-5 (၆) ထီးချိုင့် SGG-6 (၇) ပင်လည်ဘူး SGG-7 (၈) ဗန်းမောက် SGG-8 (၉) ဝန်းသို SGG-9 (၁၀) အင်းတော် SGG-10

(ဂ) ကန့်ဘလူ

(၁၁) ကန့်ဘလူ SGG-11 (၁၂) ကျွန်းလှ SGG-12 (၁၃) တန့်ဆည် SGG-13 (၁၄) ရေဦး SGG-14

(ဃ) ခန္တီး

(၁၅) ခန်တီး SGG-15 (၁၆) နန်းယွန်း SGG-16 (၁၇) လဟယ် SGG-17 (၁၈) လေရှီး .SGG-18 (၁၉) ဟုမ္မလင်း SGG-19

(င) စစ်ကိုင်း

(၂၀) စစ်ကိုင်း SGG-20 (၂၁) မြင်းမူ SGG-21 (၂၂) မြောင် SGG-22

(စ) တမူး

(၂၃) တမူး SGG-23

(ဆ) မော်လိုက်

(၂၄) ဖောင်းပြင် SGG-24 (၂၅) မော်လိုက် SGG-25

(ဇ) မုံရွာ

(၂၆) ချောင်းဦး SGG-26 (၂၇) ဘုတလင် SGG-27 (၂၈) မုံရွာ SGG-28 (၂၉) အရာတော် SGG-29

(ဈ) ယင်းမာပင်

(၃၀) ကနီ SGG-30 (၃၁) ဆားလင်းကြီး SGG-31 (၃၂) ပုလဲ SGG-32 (၃၃) ယင်းမာပင် SGG-33

(ည) ရွှေဘို

(၃၄) ခင်ဦး SGG-34 (၃၅) ဒီပဲယင်း SGG-35 (၃၆) ရွှေဘို SGG-36 (၃၇) ဝက်လက် SGG-37

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

(က) ကော့သောင်း

(၁) ကော့သောင်း TNI-1 (၂) ဘုတ်ပြင်း TNI-2 (ခ) ထားဝယ် (၃) ထားဝယ် TNI-3 (၄) ရေဖြူ TNI-4 (၅) လောင်းလုံး TNI-5 (၆) သရက်ချောင်း TNI-6 (ဂ) မြိတ် (၇) ကျွန်းစု TNI-7 (၈) တနင်္သာရီ TNI-8 (၉) ပုလော TNI-9 (၁၀) မြိတ် TNI-10

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

(က) တောင်ငူ

(၁) ကျောက်ကြီး BG0-1 (၂) တောင်ငူ BGO-2 (၃) ထန်းတပင် BGO-3 (၄) ဖြူး BG0-4 (၅) ရေတာရှည် BGO-5 (၆) အုတ်တွင်း BGO-6

(ခ) ပဲခူး

(၇) ကဝ BGO-7 (၈) ကျောက်တံခါး BGO-8 (၉) ညောင်လေးပင် BGO-9 (၁၀) ဒိုက်ဦး BGO-10 (၁၁) ပဲခူး BGO-11 (၁၂) ရွှေကျင် BGO-12 (၁၃) ဝေါ BG0-13 (၁၄) သနပ်ပင် BG0-14

(ဂ) ပြည်

(၁၅) ပေါက်ခေါင်း BG0-15 (၁၆) ပေါင်းတည် BGO-16 (၁၇) ပန်းတောင်း BGO-17 (၁၈) ပြည် BGO-18 (၁၉) ရွှေတောင် BGO-19 (၂၀) သဲကုန်း BGO-20

(ဃ) သာယာဝတီ

(၂၁) ကြို့ပင်ကောက် BG0-21 (၂၂) ဇီးကုန်း BGO-22 (၂၃) နတ်တလင်း BGO-23 (၂၄) မိုးညို BGO-24 (၂၅) မင်းလှ BGO-25 (၂၆) လက်ပံတန်း BGO-26 (၂၇) သာယာဝတီ BGO-27 (၂၈) အုတ်ဖို BGO-28

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

(က) ဂန့်ဂေါ

(၁) ဂန့်ဂေါ MGY-1 (၂) ဆော MGY-2 (၃) ထီးလင်း MGY-3

(ခ) ပခုက္ကူ

(၄) ဆိပ်ဖြူ MGY-4 (၅) ပခုက္ကူ MGY-5 (၆) ပေါက် MGY-6 (၇) မြိုင် MGY-7 (၈) ရေစကြို MGY-8

(ဂ) မကွေး

(၉) ချောက် MGY-9 (၁၀) တောင်တွင်းကြီး MGY-10 (၁၁) နတ်မောက် MGY-11 (၁၂) မကွေး MGY-12 (၁၃) မြို့သစ် MGY-13 (၁၄) ရေနံချောင်း MGY-14

(ဃ) မင်းဘူး

(၁၅) ငဖဲ MGY=15 (၁၆) စလင်း MGY-15 (၁၇) စတေုတ်ထရာ MGY-17 (၁၈) ပွင့်ဖြူ MGY-18 (၁၉) မင်းဘူး MGY-19

(င) သရက်

(၂ဝ) ကံမ MGY-20 (၂၁) ဆင်ပေါင်ဝဲ MGY-21 (၂၂) မင်းတုန်း MGY-22 (၂၃) မင်းလှ MGY-23 (၂၄) သရက် MGY-24 (၂၅) အောင်လံ MGY-25

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

(က) ကျောက်ဆည်

(၁) ကျောက်ဆည် MDY-1 (၂) စဉ့်ကိုင် MDY-2 (၃) တံတားဦး MDY-3 (၄) မြစ်သား MDY-4

(ခ) ညောင်ဦး

(၅) ကျောက်ပန်းတောင်း MDY-5 (၆) ညောင်ဦး MDY-6

(ဂ) ပြင်ဦးလွင်

(၇) စဉ့်ကူး MDY-7 (၈) ပြင်ဦးလွင် MDY-8 (၉) မိုးကုတ် MDY-9 (၁၀) မတ်တရာ MDY-10 (၁၁) သပိတ်ကျင်း MDY-11

(ဃ) မန္တလေး

(၁၂) ချမ်းမြသာစည် MDY-12 (၁၃) ချမ်းအေးသာဇံ MDY-13(၁၄) ပြည်ကြီးတံခွန် MDY-14 (၁၅) မဟာအောင်မြေ MDY-15 (၁၆) အောင်မြေသာဇံ MDY-16 (၁၇) ပုသိမ်ကြီး MDY-17 (၁၈) အမရပူရ MDY-18

(င) မိတ်ထီလာ

(၁၉) မလှိုင် MDY-19(၂၀) မိတ်ထီလာ MDY-20(၂၁) ဝမ်းတွင်း MDY-21(၂၂) သာစည် MDY-22

(စ) မြင်းခြံ

(၂၃) ငါန်းဇွန် MDY-23(၂၄) တောင်သာ MDY-24(၂၅) နွားထိုးကြီး MDY-25(၂၆) မြင်းခြံ MDY-26

(ဆ) ရမည်းသင်း

(၂၇) ပျော်ဘွယ် MDY-27(၂၈) ရမည်းသင်း MDY-28

မွန်ပြည်နယ်

(က) မော်လမြိုင်

(၁) ကျိုက်မရော MON-1 (၂) ချောင်းဆုံ MON-2 (၃) မုဒုံ MON-3 (၄) မော်လမြိုင် MON-4 (၅) ရေး MON-5 (၆) သံဖြူဇရပ် MON-6

(ခ) သထုံ

(၇) ကျိုက်ထို MON-7 (၈) ပေါင် MON-8 (၉) ဘီးလင်း MON-9 (၁၀) သထုံ MON-10

ရခိုင်ပြည်နယ်

(က) ကျောက်ဖြူ

(၁) ကျောက်ဖြူ RKE-1 (၂) မာန်အောင် RKE-2 (၃) ရမ်းဗြဲ RKE-3 (၄) အမ်း RKE-4

(ခ) စစ်တွေ

(၅) စစ်တွေ RKE-5 (၆) ပေါက်တော RKE-6 (၇) ပုဏ္ဏားကျွန်း RKE-7 (၈) ရသေ့တောင် RKE-8 (ဂ) မောင်တော(၉) ဘူးသီးတောင် RKE-9 (၁၀) မောင်တော RKE-10

(ဃ) မြောက်ဦး

(၁၁) ကျောက်တော် RKE-11(၁၂) မင်းပြား RKE-12 (၁၃) မြေပုံ RKE-13 (၁၄) မြောက်ဦး RKE-14

(င) သံတွဲ

(၁၅) ဂွ RKE-15 (၁၆) တောင်ကုတ် RKE-16(၁၇) သံတွဲ RKE-17

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

(က) ရန်ကုန်(မြောက်ပိုင်း)

(၁) တိုက်ကြီး YGN-1 (၂) ထန်းတပင် YGN-2 (၃) မင်္ဂလာဒုံ YGN-3(၄) မှော်ဘီ YGN-4(၅) ရွှေပြည်သာ YGN-5(၆) လှိုင်သာယာ YGN-6(၇) လှည်းကူး YGN-7(၈) အင်းစိန် YGN-8

(ခ) ရန်ကုန် (အရှေ့ပိုင်း)

(၉) တာမွေ YGN-9(၁၀) တောင်ဥက္ကလာပ YGN-10(၁၁) ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း) YGN-11(၁၂) ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) YGN-12(၁၃) ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) YGN-13(၁၄) ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း) YGN-14(၁၅) ဒေါပုံ YGN-15 (၁၆) ပုဇွန်တောင် YGN-16 (၁၇) ဗိုလ်တထောင် YGN-17 (၁၈) မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် YGN-18(၁၉) မြောက်ဥက္ကလာပ YGN-19 (၂၀) ရန်ကင်း YGN-20 (၂၁) သာကေတ YGN-21 (၂၂) သင်္ဃန်းကျွန်း YGN-22

(ဂ) ရန်ကုန် (တောင်ပိုင်း)

(၂၃) ကိုကိုးကျွန်း YGN-23 (၂၄) ကော့မှူး YGN-24 (၂၅) ကျောက်တန်း YGN-25 (၂၆) ကွမ်းခြံကုန်း YGN-26(၂၇) ခရမ်း YGN-27(၂၈) ဆိပ်ကြီး/ ခနောင်တို YGN-28 (၂၉) တွံတေး YGN-29(၃၀) ဒလ YGN-30(၃၁) သန်လျင် YGN-31 (၃၂) သုံးခွ YGN-32

(ဃ) ရန်ကုန်(အနောက်ပိုင်း)

(၃၃) ကမာရွတ် YGN-33(၃၄) ကျောက်တံတား YGN-34 (၃၅) ကြည့်မြင်တိုင် YGN-35 (၃၆) စမ်းချောင်း YGN-36 (၃၇) ဆိပ်ကမ်း YGN-37 (၃၈) ဒဂုံ YGN-38 (၃၉) ပန်းဘဲတန်း YGN-39(၄၀) ဗဟန်း YGN-40 (၄၁) မရမ်းကုန်း YGN-41 (၄၂) လသာ YGN-42 (၄၃) လမ်းမတော် YGN-43(၄၄) လှိုင် YGN-44 (၄၅) အလုံ YGN-45

ရှမ်းပြည်နယ်

(က) ကျောက်မဲ

(၁) ကျောက်မဲ SHN-1 (၂) နမ္မတူ SHN-2(၃) နမ့်ဆန် SHN-3(၄) ခင်ချို SHN-4(၅) မန်တုံ SHN-5 (၆) သီပေါ SHN-6

(ခ) ကျိုင်းတုံ

(၇) ကျိုင်းတုံ SHN-7 (၈) မိုင်းခတ် SHN-8 (၉) မိုင်းယန်း SHN-9 (၁၀) မိုင်းလား SHN-10 (၁၁) မိုင်းပျဉ်း SHN-11

(ဂ) တာချီလိတ်

(၁၂) တာချီလိတ် SHN-12(၁၃) မိုင်းဖြတ် SHN-13(၁၄) မိုင်းယောင်း SHN-14

(ဃ) တောင်ကြီး

(၁၅) ကလော SHN-15(၁၆) ဆီဆိုင် SHN-16(၁၇) ညောင်ရွှေ SHN-17 (၁၈) တောင်ကြီး SHN-18 (၁၉) ပင်းတယ SHN-19 (၂၀) ပင်လောင်း SHN-20 (၂၁) ဖယ်ခုံ SHN-21 (၂၂) ရွာငံ SHN-22(၂၃) ရပ်စောက် SHN-23(၂၄) ဟိုပုံး SHN-24

(င) မူဆယ်

(၂၅) ကွတ်ခိုင် SHN-25 (၂၆) နမ့်ခမ်း SHN-26 (၂၇) မူဆယ် SHN-27

(စ) မိုးမိတ်

(၂၈) မဘိမ်း SHN-28 (၂၉) မိုးမိတ် SHN-29

(ဆ) မက်မန်း

(၃၀) နားဖန်း SHN-30(၃၁) ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း) SHN-31 (၃၂) မက်မန်း SHN-32

(ဇ) မိုင်းဆတ်

(၃၃) မိုင်းဆတ် SHN-33 (၃၄) မိုင်းတုံ SHN-34

(ဈ) လားရှိုး

(၃၅) ကွမ်လုံ SHN-35(၃၆) တန့်ယန်း SHN-36 (၃၇) မိုင်းရယ် SHN-37 (၃၈) လားရှိုး SHN-38 (၃၉) သိန်နီ SHN-39

(ည) လင်းခေး

(၄၀) မိုးနဲ့ SHN-40(၄၁) မိုင်းပန် SHN-41 (၄၂) မောက်မယ်SHN-42 (၄၃) လင်းခေး SHN-43

(ဋ) လောက်ကိုင်

(၄၄) ကုန်းကြမ်း SHN-44 (၄၅) လောက်ကိုင် SHN-45

(ဎ) လွိုင်လင်

(၄၆) ကျေးသီး SHN-46 (၄၇) ကွန်ဟိန်း SHN-47 (၄၈) နမ့်စန် SHN-48 (၄၉) မိုင်းကိုင် SHN-49 (၅၀) မိုင်းရှူး SHN-50 (၅၁) လဲချား SHN-51 (၅၂) လွိုင်လင် SHN-52

(ဍ) ဟိုပန်

(၅၃) ပန်ဝိုင် SHN-53 (၅၄) မိုင်းမော SHN-54 (၅၅) ဟိုပန် SHN-55

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

(က) ပုသိမ်

(၁) ကန်ကြီးထောင့် AYY-1(၂) ကျောင်းကုန်း AYY-2 (၃) ကျုံပျော် AYY-3 (၄) ငပုတော AYY-4 (၅) ပုသိမ် AYY-5(၆) ရေကြည် AYY-6 (၇) သာပေါင်း AYY-7

(ခ) ဖျာပုံ

(၈) ကျိုက်လတ် AYY-8 (၉) ဒေးဒရဲ AYY-9(၁၀) ဖျာပုံ AYY-10(၁၁) ဘိုကလေး AYY-11

(ဂ) မအူပင်

(၁၂) ညောင်တုန်း AYY-12(၁၃) ဓနုဖြူ AYY-13 (၁၄) ပန်းတနော် AYY-14 (၁၅) မအူပင် AYY-15

(ဃ) မြောင်းမြ

(၁၆) မြောင်းမြ AYY-16 (၁၇) ဝါးခယ်မ AYY-17 (၁၈) အိမ်မဲ AYY-18

(င) လပ်ပတ်တာ

(၁၉) မော်လမြိုင်ကျွန်း AYY-19 (၂၀) လပ်ပတ်တာ AYY-20

(စ) ဟင်္သာတ

(၂၁) ကြံခင်း AYY-21 (၂၂) ဇလွန် AYY-22 (၂၃) မြန်အောင် AYY32 (၂၄) လေးမျက်နှာ AYY-24 (၂၅) ဟင်္သာတ AYY-25 (၂၆) အင်္ဂပူ AYY-26

နေပြည်တော်

(က) ဒက္ခိဏ (တောင်ပိုင်း)

(၁) ဇမ်ဗူသီရိ NPW-1 (၂) ဒက်ခိဏသီရိ NPW-2(၃) ပျဉ်းမနား NPW-3 (၄) လယ်ဝေး NPW-4

(ခ) ဥတ္တရ (မြောက်ပိုင်း)

(၅) ဇေယျာသီရိ NPW-5 (၆) တပ်ကုန်း NPW-6 (၇) ပုဗ္ဗသီရိ NPW-7 (၈) ဥတ်တရသီရိ NPW-8 Credit thet paing

Leave a Reply

Your email address will not be published.